logo
logo

Academia de Studii Economice Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Piata Romana nr. 6, Sector 1 Bucuresti
Telefoane: 021.319.19.00; 021.319.19.01; Moxa: 021.311.97.95; 021.311.97.96;
Fax: 021.319.18.99
E-mail: rectorat@ase.ro

Facultati:

 • Facultatea de Administrarea Afacerilor

Cladirea Victor Slavescu, strada Calea Grivitei, nr.2-2A, sector 1, Bucuresti, cod 010731
Tel: 021/319.19.00 int. 584 , 021.212.86.07
Website: http://fabiz.ase.ro

 • Facultatea de Administratie si Management Public

Cladirea Nicolae Iorga, Camera 9109,
Calea Serban Voda nr. 22-24, Sector 4, Bucuresti, Cod poștal 040211
Website: http://www.amp.ase.ro

 • Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Cladirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanti, 15-17, Sector 1, Bucureşti, 010552
Secretariat camera 2008
Decanat camera 2011
Tel: +40 21 319 19 00, ext. 119, 331, 281
Fax: +40 21 311 20 66
Website: http://www.csie.ase.ro

 • Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, cod 010374
Tel: +4021.319.19.00 / 118, 228
Fax:+4021.319.19.89
Email: decan@cig.ase.ro
Website: http://www.cig.ase.ro

 • Facultatea de Comert

Adresa : Bd. Dacia nr. 41, Sector 1, Bucuresti , Romania
Telefon : Centrala : 0040 21 319.19.00/ interior 202, 340 ;
Direct/fax  : 0040 21 319.19.96
E-mail:rodica.pamfilie@com.ase.ro
Website: http://www.comert.ase.ro

 • Facultatea de Economie

Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, cod 010374
Telefoane: 319.19.00; 319.19.01; Interior: Decanat 361; Prodecanat 366; Secretariat 106
Website: http://www.economie.ase.ro

 • Facultatea de Economie Agroalimentara a Mediului

str. Mihail Moxa, nr. 7, sect. 1, Bucureşti
Tel: 021– 3119790, int. 111, 112
021—3191900, int. 566, 567
E-mail: eam@ase.ro
Website: http://www.eam.ase.ro

 • Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori

Adresa: Str.Mihail Moxa nr 5-7, Sector 1, Bucuresti cod 010961
Telefon: 021.319.19.00 int.571 / 565
Website: http://www.fin.ase.ro

 • Facultatea de Management

Adresa: Strada Caderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1, Bucuresti, cod 010374
Telefon: +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 120 / 230
Fax: +40 (0)21 319.18.99
E-mail: decanat@man.ase.ro
Website: http://www.management.ase.ro

 • Facultatea de Marketing

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sect. 1, cod 010511, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00  interioare: 237, 254, 259, 464, 465, 467,468,469
E-mail:  facultatea.marketing@ase.ro
Website: http://www.marketing.ase.ro/

 • Facultatea de Relatii Economice Internationale

Cladirea Mihai Eminescu, Bld. Dacia nr.41, sector 1, Bucuresti – cod 010404
Tel. secretariat: +4 021 319.19.00/170 sau 429;
Tel. decanat: +4 021 319.19.90/171
Fax: +4 021 319.19.99
Website: http://www.rei.ase.ro

Leave a Reply

(will not be published)