Bucuresti – Prezentare

Bucuresti este capitala României si, in acelasi timp, cel mai populat oras, centru industrial si comercial al tarii.

Bucurestiul se afla in sud-estul României, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Câmpia Vlasiei, care face parte din Câmpia Româna. La est se afla Baraganul, in partea de vest Câmpia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Burnazului.

Bucurestiul are un statut special in tara, fiind singurul oras care nu apartine nici unui judet. Totusi, populatia sa este mai numeroasa decât a oricarui judet.

Primaria administreaza orasul si este condusa de un Primar General (actualmente Sorin Oprescu). Orasul are o suprafata totala de 228 km², pe care se intind 6 sectoare administrative, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incât fiecare sa aiba in administratie o parte a centrului Bucurestiului. Primaria Generala este responsabila cu utilitatile (apa, transportul, bulevardele principale), iar Primariile sectoarelor au responsabilitatea contactului dintre cetateni si consiliile locale, strazile secundare, parcuri, scoli si serviciile de salubrizare.

impartirea pe sectoare

Sectorul 1 – include cartierele: Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Bucurestii Noi, Damaroaia, Domenii, Dorobanti, Gara de Nord, Grivita, Victoriei, Pajura, Pipera, Primaverii, Chitila, si o mica parte din Giulesti.

Sectorul 2 – include cartierele: Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, Fundeni, Floreasca.

Sectorul 3 – include cartierele: Vitan, Dudesti, Titan, Balta Alba, Centrul Civic

Sectorul 4 – include cartierele: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi, Tineretului.

Sectorul 5 – include cartierele: Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni.

Sectorul 6 – include cartierele: Drumul Taberei, Ghencea, Militari, Crângasi, Giulesti.

Leave a Reply

(will not be published)