Manastirea Casin

Pentru construirea Manastirii Casin a fost instituit un concurs de arhitectură care, în final, a reţinut proiectul lui D. Ionescu-Berechet, architect şef al Patriarhiei Române. Piatra de temelie s-a pus în  23 august 1935, iar executarea lucrărilor s-a atribuit Societăţii Naţionale de Construcţii “Ing. Liviu Ciulei, prof. Aurel Beliş şi Toader Mihail”. Lucrările de construcţie au fost finalizate la 15 noiembrie 1938. Evenimentele socio – economice şi politice din acea perioadă din epocă, precum şi începerea celui de-al doilea Război Mondial, au îngreunat şi întrerupt lucrările de amenajare exterioară şi interioară. Aceste lucrări au fost reluate între anii 1946-1956.

Catapeteasma de marmură şi alabastru a fost realizată între 1952-1956, după proiectul arh. D. Ionescu-Berechet, de către artiştii I. Dumitru-Bârlad, Constantin Baranschi şi Mihai Wagner.

Biserica parohială îmbină stilul muntenesc brâncovenesc, având coloane la intrare, cu cel bizantin, vizibil în mozaicurile şi planul de cruce greacă centrată, arhitectura înaltă şi spaţioasă. Are un plan de bază triconc de mari dimensiuni (42 x 29 metri, înălţimea maximă a turlei fiind de 50 de metri, iar suprafaţa întregii biserici, de 780 mp), cu absida altarului semicirculară, înconjurată de un portic deschis cu arcade. Peste naos se ridică o turla mare, poligonală, cu ferestre arcuite şi colonete pe fiecare muchie. Alte patru turle mai mici, octogonale, tratate similar, sunt înălţate în jurul turlei centrale. Pronaosul este exprimat spre faţada de vest printr-o mare arcadă, în centrul căreia este dispus un mozaic amplu cu icoana hramului, înconjurat de un ancadrament ornamentat.

Adresa: B-dul Mărăşti Nr. 16, Sector 1, Bucureşti

Sursa: Site Manastirea Casin

Leave a Reply

(will not be published)