parcul circului
parcul circului

Parcul Circului

Parcul Circul de Stat a luat fiinţă anul 1960, pe o suprafaţă de 26 ha, cu un relief deosebit de interesant, realizat aproape în înregime artificial, cu scopul de a pune în evidenţă clădirea Circului de Stat.

De la Clădirea Circului până la luciul de apă s-au creat peluze largi care coboară în panta lina şi care se deschid vederii până la limitele parcului.

Taluzul care se desfăşoară spre parc se racordează lin cu restul terenului şi cu taluzul lacului, care a suferit o modificare esenţială prin îndulcirea pantelor pentru a remedia aspectul de groapă pe care îl prezintă lacul.

Terasele proiectate în succesiune fac o trecere gradată de la cotele superioare ale terenului şi circulaţia din jurul lacului.

În restul parcului aleile folosesc configuraţia terenului, creând posibilităţi de plimbare şi odihnă cu puncte de perspectivă interesante şi variate. Plantaţia a fost distribuită liber, în intenţia de a crea un parc aerat. O notă deosebită o aduc grupele de coniferi care prin amplasarea lor pot fi sesizabile din tot parcul.

Un punct forte de atracţie îl reprezintă sculpturile în trunchiurile arborilor uscaţi realizate cu multă maiestrie, originalitate şi imaginaţie de artistul plastic C.Teodorescu.

Leave a Reply

(will not be published)